Yayınlar

Cerebral Palsy

"Doğum sırasında ya da doğumdan hemen sonra beynin hareketle ilgili bölgelerinin, çeşitli sebeplerle hasara uğraması uluslararası tıp literatüründe "Cerebral Palsy" adıyla anılır.

Çocuk nörolojisi ile uğraşanların inceledikleri çocuklarda santral sinir sistemi bulgusu içeren grup, bizim bu kitapta açıklamalarını yapacağımız rahatsızlığın en çok sayıyı kapsadığını istatistiklerle gösteriyor. Çok sayıda bilim dalını ilgilendiren ve tıbbi olduğu kadar toplumsal sorun olan bu konu, dünya ülkelerinde de güncelliğini korumaktadır. Bu yüzden tıp dâhil, birçok bilim dalının üzerine eğildiği çok disiplinli bir konu olma niteliğini de göstermektedir.

Umuyoruz bu kitapla tüm bilim adamlarına, ailelere ve sevgili Cerebral Palsy’li çocuklarımıza biraz olsun yardımcı olabiliriz.” Prof. Dr. Hıfzı Özcan (Editör)

Kitabı satın almak için tıklayın

“Her Sekiz Saatte Bir”

“Her Sekiz Saatte Bir… 1971 yılının soğuk ve ıslak bir gününde, Londra’da International Cerebral Palsy Society’nin bir yöneticisinin bana uzattığı kitabın adıydı.

Sonra gri teneke tabela üzerine kırmızı harflerle yazdığımız “Türk Spastik Çocuklar Derneği” yazısını hatırlıyorum. Onu, bir Eylül gününde Kadıköy’deki Halitağa Caddesi’nde bir apartman dairesinin penceresinden sokağa sarkarak asmıştık.

Sene 1972 idi. İstanbul’un güzel sonbaharı başlamıştı, biz de mutluyduk.

O günden bugüne neler oldu, biz nerelere geldik, Türkiye nerelere… Bu küçük kitapta bunları okuyacaksınız. İsterseniz anılar deyin, isterseniz tarihi bilgiler ya da derleme diye düşünün.

Bayrağı teslim alan genç arkadaşlarımız, benim gibi yaşlandıklarında, hizmet bayrağını kendilerinden daha gençlere teslim etsin, bu güzel gelişimin anıları hepsine ümit ve çalışma gücü versin, ışıklı yollar açsın istedim. Onlara teşekkürlerimi tekrarlıyorum. Onlar kadar, bize insanlığımızı hatırlatan sevgili spastik yavrularımıza da teşekkür ve sevgilerle yazmaya başlıyorum.” Prof. Dr. Hıfzı Özcan

Kitabı satın almak için tıklayın

“Serebral Palsi Aile Rehberi”

“Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurulu’nun sizler için temel kaynak olmasını amaçladığı bu kitabı sunmaktan onur duyuyoruz. Günümüzde sosyal medya aracılığı ile ilgili bilgi kirliliği ve sizlerin bilgilere ulaşırken yaşadığı zorluklar bu kitabın hazırlanması konusunda bizleri yönlendirdi. Gerek sizlerin bizlere sorduğu sorular gerekse bizim sizlere sunmak istediğimiz bilgiler her akademik kurul üyesi tarafından titizlikle seçildi ve anlaşılır bir yazım dili ile sizlere sunuldu. Bu aşamadan sonra sizlerden gelen öneriler doğrultusunda kitabın ilerleyen yıllarda daha genişleyerek temel rehber olmasını amaçlıyoruz.” Prof. Dr. Muharrem İnan (Editör)

Kitabı satın almak için tıklayın

“Riskli Bebek İzlemi”

“Tüm gebeliklerin yaklaşık %10’u bir veya birden çok risk içerir. Bu bebekler doğduklarında yoğun bakım ihtiyaçları olabilir. Prematüre bebekler, intrauterin büyüme geriliği olanlar, konjenital enfeksiyonu olanlar, neonatalensefalopati (hipoksi, enfeksiyon, metabolik veya inme gibi nedenlerle) veya solunum yetmezliği gelişmiş yenidoğanlar riskli bebek (RB) olarak tanımlanabilir. Riskli bebek izlem polikliniklerinde yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde tedavi olup taburcu olan bebekler multidisipliner olarak izlenirler.

Bu kitabı hazırlamamızın amacı başta çocuk hastalıkları ve neonatoloji yan dal uzmanları olmak üzere riskli bebek izlemi yapan tüm sağlık personeline güncel bilgileri ulaştırabilmek ve böylelikle fiziksel, gelişimsel ve psikososyal açıdan pek çok riski olan bebeklere ve ailelerine yardımcı olabilmektir.” Prof. Dr. İpek Akman (Editör)

Kitabı satın almak için tıklayın

“Riskli Bebek Aile Rehberi”

“Gebelikte, doğum sırasında yaşanan sorunlara veya doğum sonrası erken dönemde yaşanan olaylara bağlı nörolojik açıdan gelişme geriliği görülebilecek bebeklere riskli bebek denir. Riskli bebeklerin yoğun bakımdan taburcu olduktan sonra büyümelerinin, beslenmelerinin, aşılama ve nörolojik gelişmelerin yakın takip edilmesi gerekir. Gelişimsel değerlendirme yapılmalı, işitme ve görme problemleri saptanmalı ve bebekler erken müdahale programına alınmalıdır.

Riskli bebeklerin aileleri ile birlikte yürütülen erken müdahale programları annelerin çocuk gelişimi konusunda bilgi düzeylerini artırmakta, annenin bebeğe vereceği uyaranlar ve sosyal çevre gelişimi desteklemektedir.

Bu kitabı hazırlamamızın amacı riskli bebek izlemi yapan sağlık personelinin kendi branşları ile ilgili güncel bilgileri ailelere ulaştırabilmelerini sağlamak ve böylelikle fiziksel, gelişimsel ve psikososyal açıdan pek çok riski olan bebeklere ve ailelerine yardımcı olabilmektir.” Prof. Dr. İpek Akman (Editör)

Kitabı satın almak için tıklayın.