Bilimsel Toplantılar

Vakıf, Cerebral Palsy konusunda akademik çevrede farkındalık yaratarak bilimsel çalışmaların artmasını sağlamak, Cerebral Palsy hakkında çalışacak eğitimci ve uzman kadroları araştırma yapmaya yönlendirmek ve toplumda Cerebral Palsy bilinirliğini artırmak gibi amaçlardan yola çıkarak Akademik Kurul iş birliği ile uzmanlara ve ailelere yönelik bilimsel toplantılar organize etmektedir.

Prof. Dr. Hıfzı Özcan Uluslararası Cerebral Palsy ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi

İki yılda bir gerçekleştirilen kongre kapsamında, Cerebral Palsy ve gelişimsel bozukluklar alanındaki güncel bilgiler paylaşılmaktadır. Farklı branşlarda hizmet veren ulusal ve uluslararası uzman ve akademisyenler bir araya gelerek her kongrede belirlenen farklı bir tema üzerinden kendi branşları özelinde yaklaşımları değerlendirmektedir. Aile oturumlarında, doğum sonrası riskli bebek yaklaşımları, fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımları, günlük yaşam ve eğitim konuları işlenmekte ve ailelerden gelen sorulara yanıtlar aranmaktadır.

TSÇV Akademi Toplantıları

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfında çalışan uzmanlar ve Akademik Kurul Üyeleri tarafından, ailelere ve uzmanlara yönelik eğitici ve öğretici seminerler düzenlenmektedir.

Psikolojiden sağlıklı yaşama, Cerebral Palsy sorunlarından özel eğitime kadar pek çok farklı konunun ele alındığı toplantılar yılda ortalama 10 kere düzenlenmektedir.

Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan seminerleri, Vakfın sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Konumuz: Cerebral Palsy Seminerleri

Vakıf, “Konumuz: Cerebral Palsy” seminerleri ile her yıl iki kere İstanbul dışındaki şehirlerde uzmanlar ve aileler ile bir araya gelmektedir. 2 farklı oturumda gerçekleşen seminerler kapsamında; alanda çalışan uzmanlara, nörolojik, ortopedik, pedagojik, fizyoterapi ve özel eğitim alanlarında yeni yaklaşımlar aktarılmaktadır. Cerebral Palsy’li çocukların ailelerine ortopedik, ürolojik, psikolojik ve eğitimsel sorunlar üzerine tartışma ortamları yaratılmaktadır. Seminerler, herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.