Kutup Yıldızları Projesi

2018 yılında kendi imkanları ile gerekli rehabilitasyon desteğine ulaşamayan bebekler için Allergan İlaçları Türkiye’nin desteği ile Vakfımızın bünyesinde sunulan Erken Müdahale Programına dahil edilen bebeklerin toplam 1.320 seans rehabilitasyon alması planlandı.

Ocak 2018’de başlayan Kutup Yıldızları Projesinin 3 temel amacı bulunmaktadır. Bunlar;

  • Cerebral Palsy açısından riskli bebeklerin en erken evrede tespit edilerek gereken müdahalenin yapılması ve ileride oluşabilecek engel seviyelerinin azaltılması,
  • Riskli Bebek, Erken Müdahale Programı ve Cerebral Palsy hakkında toplumda farkındalık yaratmak,
  • Türkiye genelinde uygulanabilir bir model oluşturmaktır.

Projenin Faaliyetleri:

3 yıl sürmesi planlanan projenin ana faaliyetleri aşağıdaki gibidir:

  • Hedef kitleye uygun en az 20 bebeğin Ocak – Aralık 2018 arasında projeye dahil edilerek Erken Müdahale Programında 1.320 seans hizmet alması,
  • Hizmetler kapsamında nörolojik muayenelerinin yapılması, gelişim testlerinin uygulanması, Prechtl Analiz ile hareket paternlerinin tespit edilmesi, gereken fizyoterapi ve eğitim desteğinin verilmesi,
  • Erken Müdahale Programına alınan bebeklerin ailelerine psikolojik destek sağlanması,
  • Toplumda Riskli Bebek, Erken Müdahale ve Cerebral Palsy farkındalığını artırmak amacı ile bilgilendirme videolarının hazırlanması, sosyal medya üzerinden farkındalık kampanyasının yürütülmesi,

Kutup Yıldızları Projesiyle, Cerebral Palsy açısından riskli bebeklerin en erken evrede tespit edilip doğru müdahalenin yapıldığı, Cerebral Palsy’li çocuğu olan ailelerin çocuklarının, konuştuğunu duydukları, attığı ilk adımı gördükleri, desteksiz yürüdüğüne tanık oldukları, hayata karıştığını gördükleri o değerli anları paylaşmanın hayalini kuruyoruz.