Kutup Yıldızları Projesi

Ocak 2018’de Allergan’nın desteğiyle başlayan Kutup Yıldızları Projesinin 3 temel amacı bulunmaktadır. Bunlar;

  • Cerebral Palsy açısından riskli bebeklerin en erken evrede tespit edilerek gereken müdahalenin yapılması ve ileride oluşabilecek engel seviyelerinin azaltılması,
  • Riskli Bebek, Erken Müdahale Programı ve Cerebral Palsy hakkında toplumda farkındalık yaratılması,
  • Türkiye genelinde uygulanabilir bir model oluşturulmasıdır.