Vakıf Yönetimi

Mütevelliler Kurulu: Mütevelliler Kurulu Vakfın en üst karar organıdır. Yılda en az bir kez toplanan Mütevelliler Kurulu, Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek, Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, Yönetim Kurulunun stratejik hedefler doğrultusunda oluşturduğu iş planlarını aynen veya değiştirerek kabul etmek ve gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler yapmaktan sorumludur.

Yönetim Kurulu: Mütevelliler Kurulu tarafından 2 yıl süreliğine seçilir. En az iki ayda bir toplanan Yönetim Kurulu, Vakfın amaçları doğrultusunda her türlü kararı almak ve uygulamaktan sorumludur.

Denetim Kurulu: Mütevelliler Kurulu tarafından 2 yıl süreliğine seçilir. Denetim Kurulu, Mütevelliler Kurulu adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemekten sorumludur.

İcra Kurulu: Vakıf Yönetim Kurulu tarafından 2 yıl süreliğine seçilir. İcra Kurulu, İktisadi İşletme faaliyetlerini etkin ve hızlı şekilde yürütmek, yönetmek, İktisadi İşletme adına her türlü tasarrufta bulunmaktan sorumludur.

Vakıf Yönetimi ve Çalışanlar: Yönetim Kurulu Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek üzere Genel Direktör ve diğer idari kadronun atamasını yapar. Vakıf bünyesinde Cerebral Palsy’li bireylere hizmet vermek üzere 4 ana hizmet birimi bulunmaktadır.

Mütevelliler Kurulu

Kurucu Mütevelli Üyeler
 • Mehmet Hıfzı Özcan (Vefat)
 • Ahmet Orhan Dinler (Vefat)
 • Ali Cüneyt Besen (Vefat)
 • Ali Refik Müderrisoğlu (Vefat)
 • Ali Rıza Üredi
 • Bülent Madi
 • Cengiz Oral (Vefat)
 • Cevat Özkorkmaz (Vefat)
 • Gevher Kara
 • Halim Mete
 • Mehmet Erol Evgin
 • Mehmet Şeref Tarık Bitlis
 • Mertol Soydaş (Vefat)
 • Mustafa Taviloğlu
 • Nedim Kara (Vefat)
 • Nurettin Sabuncu
 • Özcan Köknel (Vefat)
 • Yüksel Pulat (Vefat)
Mütevelli Üyeler (Gerçek Kişi)
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Altan Edis
 • Ayşe Sözeri Cemal
 • Bekir Soytürk
 • Cengiz Özyalçın
 • Dilek Sabancı
 • Erol Sabancı
 • Faik Altıntaş
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Fatma Zerrin Koyunsağan
 • Gazi Osman Ovalı
 • Hakan Barslan
 • Harika Özler
 • Haydar Bülent Özükan
 • Hüseyin Gürsoy
 • İsmail Kemal Gürleyik
 • Kamil Hüsnü Terek
 • Levent Demirağ
 • Macit Akın Özoflu
 • Mefkûre Eraksoy
 • Mevlüt Aydemir
 • Muharrem İnan
 • Mustafa Göçen
 • Mustafa Karahan
 • Nigar Evgin
 • Niyazi Yurtseven
 • Nüvin Özcan
 • Sadık Okay
 • Sadi Çavuşoğlu
 • Sinan Pulat
 • Şeniz Türkömer
 • Tamer Kara
 • Türkân Sabancı
 • Yalçın Gümüş
 • Yavuz Özler
 • Zeynep Aslı Özhamaratlı
Mütevelli Üyeler (Tüzel Kişi)
 • Hacı Ömer Sabancı Vakfı 
 • Vista Turizm ve Seyahat A.Ş.


Yıllar İtibarı ile Denetim Kurulları

2024 – 2026
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Hilal Yöney
 • Prof. Dr. Mefküre Eraksoy
2022 – 2024
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Hilal Yöney
 • Prof. Dr. Mefküre Eraksoy
2020 – 2022
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Hilal Yöney
 • Prof. Dr. Mefküre Eraksoy
2018 – 2020
 • Yalçın Gümüş
 • Mustafa Cem Berksun
 • Yavuz Özler
2016 – 2018
 • Mustafa Cem Berksun
 • Sadi Çavuşoğlu
 • Yavuz Özler
2010 – 2016
 • Mustafa Cem Berksun
 • Yavuz Özler
 • Zeynep Aslı Özhamaratlı
2008 – 2010
 • Ahmet Orhan Dinler
 • Bülent Madi
 • Yavuz Özler
2000 – 2008
 • Ahmet Orhan Dinler
 • Yavuz Özler
1992 - 2000
 • Ali Cüneyt Besen
 • Mertol Soydaş


Yıllar İtibarı ile Yönetim Kurulları

2024 – 2026
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (Başkan)
 • İsmail Kemal Gürleyik (II. Başkan)
 • Zeynep Aslı Özhamaratlı (Genel Sekreter)
 • Hüseyin Gürsoy (Sayman)
 • Uzm. Dr. Bülent Madi
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Haydar Bülent Özükan
 • Mevlüt Aydemir
 • Prof. Dr. Mustafa Karahan
2022 – 2024
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (Başkan)
 • İsmail Kemal Gürleyik (II. Başkan)
 • Zeynep Aslı Özhamaratlı (Genel Sekreter)
 • Hüseyin Gürsoy (Sayman)
 • Uzm. Dr. Bülent Madi
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Haydar Bülent Özükan
 • Mevlüt Aydemir
 • Prof. Dr. Mustafa Karahan
2020 – 2022
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (Başkan)
 • İsmail Kemal Gürleyik (II. Başkan)
 • Zeynep Aslı Özhamaratlı (Genel Sekreter)
 • Hüseyin Gürsoy (Sayman)
 • Uzm. Dr. Bülent Madi
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Haydar Bülent Özükan
 • Mevlüt Aydemir
 • Prof. Dr. Mustafa Karahan
2019 – 2020
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (Başkan)
 • İsmail Kemal Gürleyik (II. Başkan)
 • Şeniz Türkömer (Genel Sekreter)
 • Ahmet Mumtaz Gülder (Sayman)
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Dr. Bülent Madi
 • Haydar Bülent Özükan
 • Zeynep Aslı Özhamaratlı
2018 – 2019
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (Başkan)
 • Dr.iur. Altan Edis (II. Başkan)
 • Şeniz Türkömer (Genel Sekreter)
 • Ahmet Mumtaz Gülder (Sayman)
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Haydar Bülent Özükan
 • İsmail Kemal Gürleyik
 • Macit Akın Özoflu
 • Zeynep Aslı Özhamaratlı
2016 – 2018
 • Hüsnü Paçacıoğlu (Başkan)
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (II. Başkan)
 • Şeniz Türkömer (Genel Sekreter)
 • Ahmet Mumtaz Gülder (Sayman)
 • Dr.iur. Altan Edis
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Haydar Bülent Özükan
 • Macit Akın Özoflu
 • Zeynep Aslı Özhamaratlı
2014 – 2016
 • Hüsnü Paçacıoğlu (Başkan)
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (II. Başkan)
 • Şeniz Türkömer (Genel Sekreter)
 • Ahmet Mumtaz Gülder (Sayman)
 • Dr.iur. Altan Edis
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Hilmi Çelik
 • Macit Akın Özoflu
 • Salih Arıman
2012 – 2014
 • Hüsnü Paçacıoğlu (Başkan)
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (II. Başkan)
 • Şeniz Türkömer (Genel Sekreter)
 • Ahmet Mumtaz Gülder (Sayman)
 • Dr.iur. Altan Edis
 • Bekir Soytürk
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Hilmi Çelik
 • Macit Akın Özoflu
2011 – 2012
 • Hüsnü Paçacıoğlu (Başkan)
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (II. Başkan)
 • Şeniz Türkömer (Genel Sekreter)
 • Sertan Özan (Sayman)
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Bekir Soytürk
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Macit Akın Özoflu
 • Sadi Çavuşoğlu
2010 – 2011
 • Hüsnü Paçacıoğlu (Başkan)
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı (II. Başkan)
 • Şeniz Türkömer (Genel Sekreter)
 • Sertan Özan (Sayman)
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Dr.iur. Altan Edis
 • Bekir Soytürk
 • Macit Akın Özoflu
 • Sadi Çavuşoğlu
2009 – 2010
 • Prof. Dr. Mehmet Hıfzı Özcan (Başkan)
 • Hüsnü Paçacıoğlu (II. Başkan)
 • Şeniz Türkömer (Genel Sekreter)
 • Sertan Özan (Sayman)
 • Dr.h.c. Dilek Sabancı
 • Bekir Soytürk
 • Macit Akın Özoflu
 • Mehmet Civelek
 • Sadi Çavuşoğlu
2006 – 2008
 • Prof. Dr. Mehmet Hıfzı Özcan (Başkan)
 • Dr.iur. Altan Edis (II. Başkan)
 • Kamil Hüsnü Terek (Genel Sekreter)
 • Haydar Bülent Özükan (Sayman)
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Sadi Çavuşoğlu
 • Şeniz Türkömer
 • Harika Özler
 • Macit Akın Özoflu
2004 – 2005
 • Prof. Dr. Mehmet Hıfzı Özcan (Başkan)
 • Dr.iur. Altan Edis (II. Başkan)
 • Kamil Hüsnü Terek (Genel Sekreter)
 • Haydar Bülent Özükan (Sayman)
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Macit Akın Özoflu
 • Mustafa Göçen
 • Sadi Çavuşoğlu
 • Şeniz Türkömer
2002 – 2004
 • Prof. Dr. Mehmet Hıfzı Özcan (Başkan)
 • Dr.iur. Altan Edis (II. Başkan)
 • Kamil Hüsnü Terek (Genel Sekreter)
 • Haydar Bülent Özükan (Sayman)
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Macit Akın Özoflu
 • Mustafa Göçen
 • Sadi Çavuşoğlu
 • Şeniz Türkömer
1998 - 2002
 • Prof. Dr. Mehmet Hıfzı Özcan (Başkan)
 • Halim Mete (II. Başkan)
 • Kamil Hüsnü Terek (Genel Sekreter)
 • Haydar Bülent Özükan (Sayman)
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Macit Akın Özoflu
 • Sadi Çavuşoğlu
 • Şeniz Türkömer
 • Yalçın Gümüş
1995 – 1996
 • Prof. Dr. Mehmet Hıfzı Özcan (Başkan)
 • Halim Mete (II. Başkan)
 • Kamil Hüsnü Terek (Genel Sekreter)
 • Cevat Özkorkmaz (Sayman)
 • Uzm. Dr. Bülent Madi
 • Cengiz Oral (Vefat)
 • Fatma Serpil Sarıca
 • Gevher Kara
 • Mehmet Şeref Tarık Bitlis
1992 – 1994
 • Prof. Dr. Mehmet Hıfzı Özcan (Başkan)
 • Halim Mete (II. Başkan)
 • Cevat Özkorkmaz (Genel Sekreter)
 • Cengiz Oral (Sayman)
 • Ali Gazioğlu
 • Ali Refik Müderrisoğlu
 • Uzm. Dr. Bülent Madi
 • Gevher Kara
 • Mehmet Şeref Tarık Bitlis
1990 – 1992
 • Prof. Dr. Mehmet Hıfzı Özcan
 • Halim Mete
 • Cevat Özkorkmaz
 • Ali Rıza Üredi
 • Uzm. Dr. Bülent Madi
 • Gevher Kara
 • Mehmet Şeref Tarık Bitlis


Yıllar itibarı ile İcra Kurulları

2024 – 2026
 • İsmail Kemal Gürleyik (Başkan)
 • Hüseyin Gürsoy
 • Nigar Evgin
2022 – 2024
 • İsmail Kemal Gürleyik (Başkan)
 • Hüseyin Gürsoy
 • Nigar Evgin
 • Prof. Dr. Mefküre Eraksoy
2020 – 2022
 • İsmail Kemal Gürleyik (Başkan)
 • Hüseyin Gürsoy
 • Nigar Evgin
2019 – 2020
 • İsmail Kemal Gürleyik (Başkan)
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Nigar Evgin
2018 – 2019
 • Dr.iur. Altan Edis (Başkan)
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Macit Akın Özoflu
 • Nigar Evgin
2016 – 2018
 • Dr.iur. Altan Edis (Başkan)
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Macit Akın Özoflu
 • Nigar Evgin
2014 - 2016
 • Dr.iur. Altan Edis (Başkan)
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Macit Akın Özoflu
 • Nigar Evgin
2012 - 2014
 • Dr.iur. Altan Edis (Başkan)
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Bekir Soytürk
 • Macit Akın Özoflu
2011 - 2012
 • Hüsnü Paçacıoğlu (Başkan)
 • Dr.iur. Altan Edis
 • Ahmet Mumtaz Gülder
 • Sertan Özan
2010 – 2011
 • Bekir Soytürk (Başkan)
 • Ahmet Mumtaz Gülder (Sayman)
 • Nigar Evgin (Sekreter)
 • Dr.iur. Altan Edis
 • Hilmi Çelik
 • Macit Akın Özoflu
 • Sertan Özan
2009 – 2010
 • Hüsnü Paçacıoğlu (Başkan)
 • Sertan Özan (Sayman)
 • Nigar Evgin (Sekreter)
 • Bekir Soytürk
 • Macit Akın Özoflu
2007 – 2009
 • Sadi Çavuşoğlu (Başkan)
 • Bülent Özükan (Sayman)
 • Şeniz Türkömer (Sekreter)
 • Macit Akın Özoflu
 • Nigar Evgin