Faaliyet Konuları

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Cerebral Palsy’li çocuklar, erişkinler ve aileleri için aşağıda sıralanmış faaliyetleri yürütmektedir.

 • Teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri sağlamak,
 • Meslek sahibi olmaları ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunmak,
 • Toplumda Cerebral Palsy farkındalığı yaratarak kamuoyunun bilinçlendirilmesini sağlamak,
 • Bilimsel çalışmalar yürütmek ve sürekliliğini sağlamak,
 • Cerebral Palsy konusunda akademik çevrede farkındalık yaratarak bilimsel çalışmaların artmasını sağlamak,
 • Uluslararası arenada yapılan çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanması için öncülükte bulunmak,
 • Cerebral Palsy hakkında çalışacak eğitimcileri ve uzmanları araştırmaya yönlendirmek,
 • Cerebral Palsy hakkında ülkede sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için ülke politikalarını etkileyecek çalışmalarda bulunmak,
 • Tüm amaçlar doğrultusunda özel ve kamu iş birlikleri yaparak Cerebral Palsy’li çocukların hayat standartlarını artıracak projeler üretmek ve uygulamak,
 • Cerebral Palsy konusunda erken müdahale ve gelişim takibinin önemini vurgulayacak şekilde uzmanlar ve aileler tarafında erken tanı çalışmaları yapmak,
 • Uygun olan Cerebral Palsy’li çocukların kaynaştırma eğitiminden yararlanması için gereken çalışmaları bakanlıklar, okullar, eğitmenler ve toplum nezdinde gerçekleştirmektir.