Specialized VET Training on Hippotherapy for Professionals Working with Children with Intellectual, Emotional, Physical and Psycho-Motor Disabilities Projesi

Hibe Veren Kuruluş: Türkiye Ulusal Ajansı

Hibe Programı: Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Alanında Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği - Stratejik Ortaklıklar Programı

Uygulama Dönemi: Aralık 2019 – Kasım 2021

Proje Süresi: 24 Ay

Proje Bütçesi: 126.450 Euro

Proje Koordinatörü: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Proje Ortakları:

  • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye
  • Ponny Club, Ankara
  • Ekologijiakm Ood, Bulgaristan
  • Asociatia de Terapii Suportive Hipoterapia, Romanya

Proje Çıktıları:

  • Hippoterapinin temel prensipleri konusunda fizyoterapistlere ve ilgili diğer uzmanlara yönelik hazırlanacak özel bir müfredat ve ilgili eğitim materyali (ECVET öğrenme çıktıları yaklaşımına dayalı olarak)
  • Proje kapsamında üretilen tüm ürünlerin bir arada sunulacağı bir mobil uygulama