Cerebral Palsy’de Yolun Neresindeyiz?

Dünya Cerebral Palsy Günü için Platform Oluşturma Çalıştayı

Hibe Veren Kuruluş: Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Hibe Programı: Sivil Düşün AB Programı

Uygulama Dönemi: Nisan 2016 – Mayıs 2016

Proje Süresi: 1 Ay

Proje Bütçesi: 5.000 Euro

Proje Tanımı:

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun koordinatörlüğünde yürütülen Sivil Düşün AB Programı kapsamında desteklenen Dünya Cerebral Palsy Günü için Platform Oluşturma Çalıştayı, 14 - 15 Nisan 2016 tarihlerinde Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Merkezi’nde, gerçekleştirildi.

Platform, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının yanı sıra, engelli bireylerin sosyal hayata katılımı yönünde hizmet veren, 9 farklı sivil toplum kuruluşundan, 22 kişi ve 1 aktivistten oluştu. Engellilik konusunda temel hak ve hürriyetlerin gerçekleşmesi, ayrımcılığın sona erdirilmesi, sosyal yaşama aktif katılımın sağlanması, çalışmaların temel konusunu oluşturdu.

Çalışmalarda, uluslararası uygulamalar ışığında, örgütlenme modelleri, ortak söylem birlikteliği, fon yaratma olanakları, iletişim kaynakları, Cerebral Palsy Günü Eylem Planı gibi konuların üzerinde modeller geliştirildi.