CP CARE

Cerebral Palsy’li Bireylere bakım hizmeti verenlerin Avrupa Kredilendirme Sistemine Uygun Mesleki Eğitimleri ProjesiHibe Veren Kuruluş: Türkiye Ulusal Ajansı

Hibe Programı: Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Alanında Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği - Stratejik Ortaklıklar Programı

Uygulama Dönemi: Aralık 2016 – Kasım 2019

Proje Süresi: 36 Ay

Proje Bütçesi: 298.653 Euro

Proje Koordinatörü: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Proje Ortakları:

  • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye
  • Serebral Palsili Çocuklar Derneği, Türkiye
  • Bilge Özel Eğitim Merkezi, Türkiye
  • National Association of Professionals Working with People with Disabilities (Bulgaristan)
  • Phoenixkm BVBA, Belçika
  • Asociacion Espanola De Fisioterapeutas, İspanya

Proje Çıktıları:

  • Cerebral Palsy’lilere bakım veren kişilere yönelik hazırlanan özel bir müfredat ve ilgili eğitim materyali (ECVET öğrenme çıktıları yaklaşımına dayalı olarak)
  • Proje kapsamında üretilen tüm ürünlerin bir arada sunulduğu bir mobil uygulama
  • Proje ortağı ülkelerde Cerebral Palsy’li bireylere yönelik sunulan hizmetlerle ilgili hazırlanan ülke durum raporları
  • Proje ortağı ülkelerde Cerebral Palsy’li bireylere sunulan hizmetlerin ve ülke politikalarının karşılaştırıldığı bir karşılaştırmalı rapor

Proje ile ilgili detaylı bilgi için: www.cpcare.eu