CP’mle Hayattayım

Cerebral Palsy’li Çocuk ve Gençlerin Sosyal Yaşama Katılımlarının ve Rehabilitasyon Hizmetlerine Erişimlerinin Arttırılması Projesi

Hibe Veren Kuruluş: T.C. Kalkınma Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı

Hibe Programı: 2012 Yılı Çocukların ve Gençlerin Girişimcilik, Beceri ve Geleceklerini Destekleme Mali Destek Programı

Uygulama Dönemi: Aralık 2012 – Kasım 2013

Proje Süresi: 12 Ay

Proje Bütçesi: 927.843 TL

Proje Koordinatörü: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Proje Ortağı: İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Vakfımız koordinatörlüğünde ve İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan alınan hibe desteği ile İstanbul’da Cerebral Palsy’li çocuk ve gençlerin rehabilitasyon, spor, sanat ve diğer sosyal hizmetlere erişiminin artırılması ve ailelerine yönelik destek hizmeti ile söz konusu çocuk ve gençlerin sosyal hayata katılımlarının sağlanması amacıyla hayata geçirilen CP’mle Hayattayım Projesi başarıyla uygulandı.

Proje sürecinde;

  • Ailelere yönelik 5 farklı konuda toplam 15 adet seminer düzenlendi.
  • 1992 adet ev ziyaret edildi, 524 değerlendirme formu dolduruldu.
  • 101 Cerebral Palsy’li çocuk ve gence evde rehabilitasyon hizmeti sunuldu.
  • 63 Cerebral Palsy’li çocuk ve genç grup çalışmalarına katıldı.
  • 60 Cerebral Palsy’li çocuk ve genç, çeşitli spor ve atölye çalışmalarına katıldı.
  • Evde rehabilitasyon hizmeti modeli geliştirilerek, ilgili kamu kurumlarına sunuldu.