Ben Varsam Okulum Bütün Projesi

Hibe Veren Kuruluş: T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Hibe Programı: Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu (CSD-V)

Uygulama Dönemi: Nisan 2019 – Haziran 2021

Proje Süresi: 19 Ay

Proje Bütçesi: 213.127,95 Euro

Proje Koordinatörü: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye

Proje Ortakları:

  • Centar inkluzivne potpore IDEM (Inclusion Support Center IDEM), Hırvatistan
  • Praxis Europe, İngiltere

Proje İştirakçisi:

  • İstanbul Valiliği

Proje Çıktıları:

  • Türkiye’de kaynaştırma eğitimi sistemi içerisindeki öğrencilerin okul terk oranlarının yüksek olmasının sebebinin araştırılacağı bir saha raporu
  • Sahanın ihtiyaçlarının daha doğru analiz edilebilmesi için organize edilecek odak grup toplantıları ve arama konferansı
  • Kaynaştırma öğrencilerinin desteklenmesi için rehber öğretmenlere yönelik tasarlanacak model bir eğitim programı
  • Kaynaştırma öğrencileri ve ailelerinin süreçte nasıl desteklenebilecekleri hakkında Sivil Toplum Örgütlerine yönelik tasarlanacak model bir eğitim programı
  • Sivil Toplum Örgütü çalışanlarının Hırvatistan’daki destek modellerini inceleyebilmeleri için düzenlenecek bir çalışma ziyareti
  • Rehber öğretmenlerin İngiltere’deki kaynaştırma eğitimi alanındaki pratikleri inceleyebilmeleri için düzenlenecek bir çalışma ziyareti
  • Türkiye’de kaynaştırma eğitiminin kapasitesinin geliştirilmesi temasında düzenlenecek uluslararası bir sempozyum