Ulusal Erken Müdahale Uygulamaları Geliştirme (Kalite) Merkezi Ticari, Ekonomik, Finansal ve Sosyal Etki Fizibilitesi Projesi

Hibe Veren Kuruluş: İstanbul Kalkınma Ajansı

Hibe Programı: Fizibilite Desteği Programı

Uygulama Dönemi: Ekim 2019 – Haziran 2020

Proje Süresi: 9 Ay

Proje Bütçesi: 420.710 TL

Proje Koordinatörü: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye

Proje Ortakları:

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
  • İstanbul Valiliği

Proje Çıktıları:

  • Erken müdahale uygulamalarının geç̧ kalınmadan ve belirli bir sistem içinde riskli bebeklere uygulanmasını desteklemek için kurulması planlanan merkezin fizibilite raporu