Okulda Biriz

Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme Projesi


Hibe Veren Kuruluş: Avrupa Birliği Bakanlığı

Hibe Programı: Sivil Toplum Diyaloğu III – Siyasi Kriterler

Uygulama Dönemi: Ekim 2014 – Mart 2016

Proje Süresi: 15 Ay

Proje Bütçesi: 152.230 Euro

Proje Koordinatörü: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı

Proje Ortağı: European Centre of Studies and Initiatives – CESIE (İtalya)

Proje Tanımı:

Avrupa Birliği ve Türkiye Arasında Toplum Diyaloğu - III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan “Engellilere Yönelik Ayrımcılığı Önleme” Projesi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve İtalyan proje ortağı CESIE’nin çalışanlarından oluşan proje ekibi ile ortak olarak yürütüldü. Ekim 2014 tarihinde başlayan proje, Mart 2016’da tamamlandı.

Okulda Biriz Projesi kapsamında;

  • İtalya ve Türkiye’de eğitim sistemleri karşılaştırıldı ve iyi uygulama modellerinin belirlendiği bir rapor hazırlandı.
  • Sınıf içi etkinliklerde kullanılmak üzere alternatif modüller geliştirildi.
  • Geliştirilen eğitim modülleri, 15.280 çocuğa uygulandı.
  • Farkındalık yaratmak üzere bir animasyon film yapıldı.
  • Okullarda müdürler, müdür yardımcıları ve rehber öğretmenler yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Proje çıktıları, Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşıldı.