MEDVET

Sağlık Profesyonellerine Yönelik Riskli Bebeğe Sahip Ailelerle İş Birliği İçinde Çalışma Mesleki Eğitimi Projesi
Hibe Veren Kuruluş: Türkiye Ulusal Ajansı

Hibe Programı: Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Alanında Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği - Stratejik Ortaklıklar Programı

Uygulama Dönemi: Eylül 2017 – Aralık 2020

Proje Süresi: 40 Ay

Proje Bütçesi: 324.595 Avro

Proje Koordinatörü: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Proje Ortakları:

 • Gazi Üniversitesi, Türkiye
 • Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Türkiye
 • Unu Si Unu Company Srl, Romanya
 • National Association Of Professionals Working With People With Disabilities, Bulgaristan
 • Specialised Hospital For Active Treatment Of Obstetrics And Gynecology ‘Selena’, Bulgaristan
 • Phoenixkm BVBA, Belçika

Proje Çıktıları:

 • Sağlık profesyonellerine yönelik, riskli bebeğe sahip ailelerle iş birliği içinde çalışma ve ailelerle daha sağlıklı iletişim kurabilmeleri amacıyla hazırlanacak bir mesleki eğitim müfredatı ve ilgili eğitim materyali (ECVET öğrenme çıktıları yaklaşımına dayalı olarak)
 • Proje ortağı ülkelerde sosyal-medikal model çerçevesinde, riskli bebeğe sahip ebeveynlere sunulan destek hizmetleriyle ilgili nicel ve nitel verilerin analizleriyle oluşturulacak ülke durum raporları
 • Sağlık Profesyonellerinin ailelerle iletişim kurma konusundaki bilgi ve becerilerini yaygın öğrenme aracıyla geliştirmek için online ortamda kurulacak akran destek portalı
 • Proje ortağı ülkelerden ve Avrupa Birliği Ülkelerinden iyi örneklerin yer alacağı bir interaktif iyi örnekler rehberi
 • Proje kapsamında üretilen tüm ürünlerin bir arada sunulacağı bir mobil uygulama