Tarihçe

1996 – 2007 yılları arası

Metin Sabancı Merkezi olarak anılan merkezin inşaatı 1996 yılında tamamlanır ve Vakıf buraya taşınır.

Yeni açılan Merkezde 70 Cerebral Palsy’li devlet koruması altındaki çocuk ve genç için yatılı bakım hizmeti sunulmaya başlanır. Bunun yanı sıra, özel eğitim, rehabilitasyon ve meslek edindirmeye yönelik atölye çalışmaları da yapılandırılır. Bu yeni hizmet ağı için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü ile protokol yenilenir ve hizmetler Genel Müdürlüğün kadroları ile yürütülür.