İzin Almadan Yardım Toplayabilme İzni

Vakfımız, Cumhurbaşkanlığının 11 Mayıs 2023 tarihli ve 7265 sayılı karar ile “İzin Almadan Yardım Toplama Hakkına Sahip Kuruluş” statüsü almıştır.