Hizmet Alım İhalesi Sonuç Duyurusu

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının, İstanbul Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul’da yürütülecek Ulusal Erken Müdahale Uygulamaları Geliştirme (Kalite) Merkezi Ticari, Ekonomik, Finansal ve Sosyal Etki Fizibilitesi Projesi için 26.12.2019 tarihinde gerçekleştirdiği  danışmanlık hizmeti alımı ihalesi kazanan isteklisi, 3 geçerli teklif arasından 295.000 TL(vergi dahil) sözleşme bedeli ile Deloitte Danışmanlık A.Ş olmuştur.”