Gelişimsel Değerlendirme ve Yönlendirme Danışmanlığı

Fizyoterapist, psikolog, özel eğitimci, çocuk gelişim uzmanı ve nöroloji uzmanı tarafından gelişim geriliği yaşayan ya da tanı almış bebek ve çocuklara özel oluşturulan programda, çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal gelişim alanlarındaki durum değerlendirilmesi gelişimsel testler, psikolojik testler ve ölçeklerden yararlanılarak yapılır. Gelişimsel ilerlemenin, belirli aralıklarla takip edildiği hizmette, farklı bulguların erken dönemde tespiti sağlanmakta ve ailelere gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır.

Gelişimsel Değerlendirme ve Yönlendirme Danışmanlığı kapsamında yapılan testler;

 • Alberta Infant Motor Skala (AIMS)
 • General Movement Analizi(GMs)
 • GMFM 88-66
 • GMFMs Kaba Motor Fonksiyonel Sınıflandırma Skalası
 • WEE-FİM
 • PEDİCAT
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • AKDE
 • GOBDÖ Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme ölçeği
 • Bayley III Bebek ve Küçük Çocuklar için Gelişimsel Tarama Testi
 • WISCH-R
 • Kişilik Tesleri (Rorschach)
 • BECK Anksiyete Ölçeği
 • BECK Depresyon Ölçeği
 • CAT
 • Loısa Düss