Ulusal Erken Müdahale Merkezi Olarak İlk Toplantımızı Yaptık!

 “Ulusal Erken Müdahale Uygulamaları Geliştirme (Kalite) Merkezi Ticari, Ekonomik, Finansal ve Sosyal Etki Fizibilitesi Projesi” İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmekte ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfının koordinatörlüğünde, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği ortaklığında yürütülmektedir.  Riskli bebek ve farklı gelişim gösteren çocuklara ve ailelerine yönelik izlem, tetkik ve rehabilitasyon konusunda, devlet politikası haline gelen ve sistematik şekilde yönetilen bütüncül hizmet altyapısı oluşturulmasını amaçlayan projenin Deloitte Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan fizibilite raporu, 15 Nisan 2020 tarihinde tüm proje ortaklarının ve paydaşların katıldığı bir online toplantıda sunulmuştur.  

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İcra Kurulu Başkanı İsmail Gürleyik ile AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç’un ev sahipliğinde çevrimiçi ortamda Deloitte Danışmanlık A.Ş. ekibi tarafından gerçekleştirilen sunumda; alanında Türkiye’deki ilk örnek uygulama olması hedeflenen Ulusal Erken Müdahale Merkezi (UEM) tüm yönleriyle ele alınmıştır. UEM’in kurulabilmesi için gereken çalışma ve yatırımlar ile bu merkezin faaliyetleri sonucu ortaya çıkaracağı faydalar derinlemesine analiz edilmiştir. 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, AÇSHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, Ümraniye Belediyesi, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi kurumlarını temsil eden katılımcıların katkı verdiği toplantı, tüm katılımcıların projenin hayata geçirilmesine yönelik önerileri dile getirdikleri, bundan sonraki adımları konuştukları çalışma bölümüyle nihayete ermiştir. Tüm paydaşlar projenin hayata geçirilmesinin önemine vurgu yapmışlar ve kuvvetli bir işbirliği kararı almışlardır.   

Katılımcılar: 

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 

İsmail Gürleyik

Nigar Evgin

Osman Fehmi Öztürk

Deniz Özdikmenli

Burak Keskin

Deha Enis Vardaryıldızı

 

Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Orhan Koç

Hulusi Armağan Yıldırım

Elçin Tenteriz

Handan Arslantaş

 

İstanbul Kalkınma Ajansı 

Neşe Türkseven

Hakan Sipahioğlu

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 

Prof. Dr. Derya Büyükkayhan

 

İstanbul Valiliği 

Ahu Şimşek

 

Ümraniye Belediyesi 

Haydar Karaaslan

 

Deloitte Danışmanlık A.Ş. 

Cem Yılmaz

Kamil Taşaltın

Yasemin Satır

Osman Emre Geredeli

Şamil Abat