Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı


Sn. Özlem AKGÜN EŞMELER (Esas Sosyal Direktörü)

Sn. Segah BEGİÇARSLAN SAVCI (TSÇV İnsan Kaynakları Yetkilisi)

 Vakfımızın Esas Holding ile birlikte yürüttüğü İlk Fırsat Programı hakkında Esas Sosyal Direktörü Özlem Akgün Eşmeler ve Vakfımızın İnsan Kaynakları Yetkilisi Segah Begiçarslan Savcı ile bir röportaj gerçekleştirdik.

1. Gençlere okuldan iş hayatına geçiş süreçlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı, 6 yılda birçok gencin hayatına dokunarak büyük farklar yarattı. Kısaca programınız hakkında bilgi verebilir misiniz? 

Özlem AKGÜN EŞMELER: 6 yıl önce büyük bir heyecan ile başlattığımız Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın bugün başarı hikâyelerine tanık olmak bizleri ne kadar doğru bir konuya odaklandığımızı gösteriyor.  Esas Holding’in 5 ana iş kolundan biri olan Esas Sosyal olarak toplumsal sorunlara çözüm modeli oluşturmayı ve yaptığımız çalışmalarla derinlemesine sosyal etki yaratmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda yaptırdığımız 30’u aşkın araştırma bizlere eğitimli gençlerin okuldan işe geçiş dönemlerinde pek çok zorlukla karşılaştıklarını gösterdi. İşverenler tarafından az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençler ilk işlerini ararken, kurumlar tarafından daha fazla tanınan üniversitelerden mezun olan akranlarına göre fırsat eşitsizliğine maruz kalıyor. Bu gençlere fırsat eşitliği sağlamak, hayallerinin peşinden gitmeleri konusunda onları cesaretlendirmek, potansiyellerini ortaya çıkarmak ve niteliklerini güçlendirerek iş hayatında donanımlı bireyler olarak yer almalarını sağlamak amacıyla 2016 yılında Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nı hayata geçirdik. Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki devlet üniversitelerinden 20 bini aşkın başvuru alan Program’a katılan yeni mezun gençler, 12 ay boyunca sivil toplum kuruluşlarında tam zamanlı olarak çalışıyor. Gençlerin maaşları,  Esas Holding ile Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın vizyonunu paylaşarak gençlerin gelişimine destek olmayı hedefleyen kurumlar tarafından karşılanıyor. 

Eğitimin sürekliliğine ve gelişen dünya ihtiyaçları doğrultusunda yetkinliklerin güçlendirilmesi gerektiğine inanarak Program kapsamında İlk Fırsat Akademisi’ni de oluşturduk. Katılımcılar; Akademi kapsamında 250 saati aşkın eğitim ve gelişim desteği alıyor, İngilizce eğitimine ek olarak, Dünya Ekonomik Forumu’nun 21. yüzyıl becerileri olarak adlandırdığı alanlarda pek çok eğitime katılma şansına sahip oluyor. Sivil toplum kuruluşlarında iş deneyimi elde eden yeni mezunlar, kurumsal destekçilerimizin ve ekosistemimizdeki kurumların yöneticilerinin katıldığı prova mülakatlar, söyleşiler ve etkinliklerde, kendilerine aktarılan engin bilgilerden faydalanıp iş yaşamına hazırlanıyor. Ekim 2021’de mezun olacak 55 katılımcımız ve 1 Eylül 2021 tarihinde Programa yeni başlayan 50 genç ile birlikte 6 yılda toplam 200 genç bu fırsattan yararlanmış olacak. Bu yola çıktığımızda Program sonunda %100 istihdamı hedefledik. Gençlerin başarıları ile bu hedefe ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Program katılımcılarının, henüz program bitmeden iş teklifi alma oranı %82 olurken, 6 ay sonra yeni işlerine başlama oranlarının %100 olduğunu görüyoruz. Programdan mezun olan gençlerin bazıları kariyerlerine sivil toplum kuruluşlarında devam ederken bazıları özel sektörün saygın kurumlarında çalışıyor. Kısa zamanda yönetici olan gençlerimiz var. Bu başarı hikâyelerinin çoğalması için elimizden gelen tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz.

2. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı gençlere ilk iş deneyimi sunarken, sivil toplum kuruluşlarının da nitelikli genç iş gücünden faydalanmasını sağlıyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı 4 yıldır Programın paydaş STK’ları arasında yer alıyor. Bu süreçte Programın size sağladığı katkıyı nasıl değerlendirirsiniz? 

Segah BEGİÇARSLAN SAVCI: İlk Fırsat Programı - genç istihdamı için oldukça önemli bir program. Program dolayısıyla, hem ülke genelinde yeni mezun gençler için fırsat eşitliği yaratılıyor hem de STK’ların bu gençlere dokunması ve onların iş hayatına hazırlanması konusunda kurumlar için kıymetli bir misyon oluşturuyor. Böylelikle, iki taraflı bir kazanım sağlanmış oluyor.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı olarak bizler için İlk Fırsat programı, kıymetli gençlerle tanıştığımız, mesleki olarak yolculuklarına tanıklık edebildiğimiz aynı zamanda da iş gücü anlamında büyük destek aldığımız bir süreç. Aynı zamanda kurumumuza taze bir kan girişi olarak görüyoruz bu süreci. Yeni mezun gençlere sadece öğretmiyoruz, onları ve onların hayata bakışını tanıdığımız, bizim de öğrendiğimiz bir süreç bizim için İlk Fırsat süreci.

3. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat 2020 katılımcıları, Ekim ayında Programı tamamlıyorlar. Bu bir yıllık süreci değerlendirdiğinizde Sizce katılımcıların sivil toplum kuruluşunda çalışmaları onlara nasıl bir deneyim kazandırdı? 

Segah BEGİÇARSLAN SAVCI: Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bünyesinde görev alan arkadaşlarımız bu bir yılı dolu dolu, tamamen iş başında yani görerek, duyarak ve öğrenerek geçirdiler. Hem alanlarıyla ilgili iş süreçlerinin takibini yaptılar, hem çalıştıkları birimlerin alt fonksiyonlarını deneyimlediler hem de bilfiil operasyon yürüttüler. Bu anlamda, İlk Fırsat programının STK’lar için olduğu kadar, iş deneyimi kazanan bu gençler için de oldukça verimli olduğunu düşünüyorum. Kurumumuzda birimler arası işbirliği bizim için çok kıymetli. Aslında idari birimlerimizin tamamı çocuk ve ailelerimize hizmet eden birimlerimize destek vermek için çalışıyorlar. Bu sebeple genç arkadaşlarımız sadece iş deneyimi kazanmakla kalmadılar aynı zamanda birimler arası koordinasyon, işbirliği, ortak hareket etme ve dayanışma kültürünün de bir parçası olma imkanı yakaladılar diye umuyoruz.

 4. Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı ile birlikte bu yıl Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı da hayata geçirdiniz. Bu yeni programın hikâyesini bizimle paylaşır mısınız? 

Özlem AKGÜN EŞMELER: Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı sürecinde gençlerden aldığımız geri bildirimler, kurumsal destekçilerin görüşleri ve gözlemlerimiz bize gençlerin üniversitede okurken yeterince İngilizce eğitimi alamamasının işe girişlerinde büyük bir engel oluşturduğunu gösterdi. Bu amaçla 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı ile gençlerin daha üniversitede okurken yabancı dillerini geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedefledik. 12 ay boyunca 3 kur İngilizce eğitim alan 150 genç, Program sonunda Berlitz tarafından uluslararası geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olacak. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı’nı oluştururken klasik bir dil programından farklı olarak öğrencilere okuldan işe geçiş süreçlerini daha da kolaylaştıracak eğitimler ve İngilizce CV hazırlama, bire bir İngilizce, mülakat koçluğu gibi deneyimler sunan kompakt bir kişisel gelişim programı olmasını hedefledik. Bu yıl başlayan Program’a Türkiye’nin 81 ilinde bulunan 124 farklı devlet üniversitesinden 6.500 başvuru aldık.  150 katılımcının %85’inin İstanbul dışındaki şehirlerde yaşayan ve 54 farklı üniversitede okuyan öğrencilerden oluşması bizleri çok mutlu etti. İngilizce okuldan işe geçiş sürecinde belirleyici bir etken. Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programı ile gençlerimizin daha donanımlı olmaları, İngilizce konusunda yetkinlik kazanıp iş başvurularında bir adım önde olmaları için elimizden gelen tüm desteği sağlıyoruz. Toplumsal fayda sağlayarak, sürdürülebilir ve ölçülebilir sosyal etki yaratmak amacıyla Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat ve Hayırlı Sabancı Desteğiyle İngilizce Fırsatım Programları kapsamında aralarında kurumsal ve ayni destekçiler, katılımcılar, mentorlar, mezunlar, STK yöneticileri, İK profesyonelleri ve eğitmenlerin de yer aldığı 2.000 kişiyi aşan güçlü bir ekosistem oluşturduk. Önümüzdeki yıllarda bu ekosistemimizi büyüterek daha çok gence dokunmayı ve okuldan işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyoruz.