Öğrencilerimiz Eğitimlerine Devam Ediyor!

Millî Eğitim Bakanlığının 12 Mart 2020 tarihli korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları olarak 77 öğrencimize yaklaşık 450 eğitim videosu ile toplamda 852 saat ders gerçekleştirdik. Böylece; özel gereksinimli çocuklarımıza destek olmayı sürdürdük. Sınıf öğretmenlerimiz her öğrenci için özel hazırlanmış BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları) esas alarak günlük çalışmalar ile uzaktan eğitim sürecine velilerimizi de aktif dahil ederek yürütmektedir. 

Öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinden sıkılmamaları için mümkün olduğu kadar eğitimlerimizi oyun temelli vermeye çalışıyoruz. Müzik ve Beden eğitimi branş öğretmenleri sınıf öğretmenleri aracılığı ile gelen talepler doğrultusunda eğitsel videolar çekerek veliler ile online görüşmeler gerçekleştirerek hazırladıkları eğitsel videoları paylaşıyor. Fizyoterapistler, sınıf öğretmenlerinden aldığı veli talep ve durum bilgileri dâhilinde ilgili veliler ile görüşmeler yapıyorlar. Rehber öğretmenlerimiz sınıf öğretmenlerinden aldığı veli talep ve durum bilgileri dâhilinde ilgili veliler ile görüşmeler gerçekleştirmektedir. Ayrıca Rehberlik öğretmenlerimizden oluşan Okul Rehberlik Servisi ekibi tarafından hazırlanan 4 ayrı Aile Bilgilendirme Kılavuzlarını velilerimizle paylaştık.