4 FARKLI ÜLKEDEN TOPLAM 7 KURUM VE 21 UZMAN “FİZYOTERAPİSTLERE YÖNELİK OYUN TEMELLİ VE AİLE MERKEZLİ ERKEN MÜDAHALE” İÇİN ÇALIŞTI!

“Erken Müdahalede Değişen Paradigma Kapanış Sempozyumu”  Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye koordinatörlüğünde geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen VETforEI - Fizyoterapistlere Yönelik Oyun Temelli ve Aile Merkezli Erken Müdahale Yaklaşımları Projesi’nin bir etkinliği olarak düzenlendi. 


Projede birçok kurum ve uzman yer aldı

2017 Aralık – 2019 Kasım tarihleri arasında uygulanmakta olan,  VETforEI - Fizyoterapistlere Yönelik Oyun Temelli ve Aile Merkezli Erken Müdahale Yaklaşımı Projesi’nde 4 farklı ülkeden toplam 7 kurum ve 21 uzman ortaklaşa   çalıştı. Genel amacı;  fizyoterapistlerin erken müdahale alanındaki bilgi birikimlerini artırmak olan projenin ortakları arasında; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gazi Üniversitesi, Eurlyaid–The European Association on arly Childhood Intervention- Lüksemburg, University of Minho- Portekiz, Braga Cerebral Palsy Association- Portekiz ve Praxis Europe-İngiltere yer aldı. 


Nasıl bir süreçte ilerlendi?

Proje ortağı kurumlar, belirli dönemlerde bir araya gelerek, projenin fikri çıktıları üzerinde çalışmalar gerçekleştirdi. Proje çıktısı olarak ‘Aile Merkezli ve Oyun Temelli Erken Müdahale Yaklaşımları’ konulu uzman eğitim müfredatı da yazıldı. Türkçe dışında İngilizce ve Portekizce de yazılan müfredat, kendi web  sitesi ile tüm dünyanın erişimine açık kaynak olarak sunuldu. Üniversiteler ve uzmanlar bu müfredata ulaşıp, istedikleri şekilde faydalanabilecekler. Proje çıktısında şu önemli konuya vurgu yapıldı: “Tüm dünyada erken doğum oranlarının artması ile erken müdahale ihtiyacı olan bebek ve çocuk sayısında da önemli artışlar meydana geldi. Erken müdahalede bebeklere, çocuklara birinci derecede temas eden kişiler olarak fizyoterapistlerin,  erken müdahale süreçleri hakkında mesleki becerilerini geliştirmeleri bu anlamda büyük önem taşıyor.” 


Erken müdahalede değişen paradigma 

VETforEI - Fizyoterapistlere Yönelik Oyun Temelli ve Aile Merkezli Erken Müdahale Yaklaşımı Projesi’nin ana konusunu oluşturan, erken müdahale kavramı şu şekilde tanımlandı: “Gelişimlerini etkileyebilecek özel bir duruma sahip ya da gelişimsel geriliği veya engeli olan bebek, çocuklar ve ailelerine destek amacıyla uygulanan bir programdır. Geleneksel erken müdahale uygulamalarında genellikle çocuk merkeze alınarak destek ihtiyacına yönelik egzersizler, aktiviteler uzman tarafından uygulanır. Çocuklar haftada bir veya iki kez merkeze gelir, uzman terapi seansını uygular. Destek sağlayıcı kilit kişi uzman olduğu için terapi dışında aile uzmana bağlı kalır ve günlük yaşam bağımsızlığı için gerekli düzenlemeleri yapma konusunda cesaretlendirme ve bilgilendirilme yapılmamıştır. Aile merkezli uygulamalarda ise aile bütün olarak ele alınır, her ailenin kendi özel yapısı olduğu düşüncesi ve aileye saygı ön plandadır, ebeveynlerin çocukları hakkında görüşleri, endişeleri, rutin hayatlarında zorlukları, amaçları mutlaka konuşulur ve bunlar çerçevesinde aile ile işbirliği yaparak müdahale programı planlanır. Erken müdahale uygulamalarının ebeveynler ya da bakım verenler tarafından sürekliliği sağlanır.” 


Önemli sonuçlar elde edildi

Proje sonucunda ‘Aile Merkezli ve Oyun Temelli Erken Müdahale Yaklaşımları’ konusunda 4 ayrı ülkeden 7 proje ortağının ortak görüşü ile hazırlanan değerli bir kaynak elde edildi. Bu kaynak; demo eğitim uygulaması yapılarak, Türkiye ve yurtdışında; alanda ve üniversitelerde çalışan fizyoterapistlere sunuldu. Demo eğitim uygulaması 30 fizyoterapistin katılımı ile 2 tam gün boyunca sürdü.  Projenin sonraki aşaması olarak ortak ülkeler ile çalışmaların devam etmesi planlandı. Çalışmalar; erken müdahale alanında çalışan tüm uzmanlar için eğitim, erken müdahalede iyi uygulama örnek videoları ile kaynak oluşturulması gibi fikirler ile devam edecek. 


Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunur. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35 dönüm alan üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunan Vakfı, kurulduğu günden bugüne 30 binden fazla çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren Vakıf, konu hakkında bilinirliği artırmak ve çocuklara daha çok destek sağlayabilmek için 2018 yılı Eylül ayından itibaren “Cerebral Palsy Türkiye” markasıyla yoluna devam etmektedir. 


Detaylı bilgi için : www.tscv.org.tr