CEREBRAL PALSY TÜRKİYE’NİN BAŞARILI ÇALIŞMALARI EACD KONGRESİNDE SUNULDU!

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı- Cerebral Palsy Türkiye bünyesindeki uzmanların hazırladığı üç bilimsel çalışma, bu yıl alanında en iyi araştırmacıların davet edildiği, Paris’te 31.’incisi düzenlenen European Academy of Childhood Disability (EACD) kongresinde sunuldu.

Çocuklukla en sık rastlanan fiziksel engellilik durumu olan Cerebral Palsy; gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, sırası veya sonrasında, hasar görmesi sonucu oluşuyor. Türkiye’de her yıl 6.000 bebek, Cerebral Palsy’li olarak dünyaya geliyor ancak erken müdahale ve hayat boyu rehabilitasyon uygulamasıyla olumlu gelişmeler sağlanabiliyor.

BEBEKLERDE YAPILAN SPONTAN HAREKET ANALİZİ, NÖROLOJİK MUAYENE BULGULARI İLE YÜZDE 95,8 ORANINDA UYUMLU SONUÇ VERİYOR

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Akademik Kurul Üyelerinden Çocuk Nörolojisi Uzmanı Dr. Nihan Hande Akçakaya ile Uzman Fizyoterapistler Turgay Altunalan, Tuba Derya Doğan ve Fizyoterapist Arzu Yılmaz’ın katılımıyla sunulan çalışmaya 6 aydan küçük 80 bebek dahil edildi. Bebeklerin nörolojik muayenesinde genetik analiz, ileri görüntüleme, laboratuvar sonuçları kullanıldı. Üç fizyoterapist, Prechtl Analizini (Sponton Hareket Analizi) 0-6 ay arasındaki bebeklere uyguladı.

Sağlıklı insan beyninin erken dönemdeki en güçlü nörolojik bulgusu spontan hareket yeteneğidir. Prechtl Analizi ile elde edilen veriler beyin gelişimini ve bebeğin ileri dönemdeki gelişimsel durumunu tahmin etmede değerli bilgiler sağlar. Prechtl Analizi, düzeltilmiş yaşı 6 aydan küçük bebeklerin hareketlerinin video kamera ile 20-30 dk. kaydedilmesiyle uygulanır ve değerlendirmesi konu hakkında eğitim almış sertifika sahibi fizyoterapi uzmanları tarafından yapılır.

Çalışma sonucunda, 80 bebekten sadece 8 bebeğin Prechtl Analizi ile nörolojik muayenesinin birbiri ile uyumlu olmadığı görülmüştür. Prechtl Analizinin motor gelişim problemlerini %95,8 duyarlılık ve %87,5 doğrulukta ortaya koyduğu gösterilmiştir.

Çalışma sonucunda Cerebral Palsy riskini 0-6 aylık dönemde en etkili şekilde ön görebilmek için nörolojik muayene, ileri görüntüleme ve Prechtl Analizi yöntemlerinin birlikte uygulanması önerilmiştir. Sadece Prechtl Analizinin uygulanabildiği durumlarda da Cerebral Palsy riskinin %95,8 oranında ön görülebileceği ortaya konulmuştur.

12 HAFTALIK STANDART SPOR PROGRAM LİTERATÜRE KAZANDIRILDI

TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Adım Adım Gelişiyorum ve Sosyalleşiyorum” projesinin sonuçları da EACD Kongresinde paylaşıldı. Hıfzı Özcan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Hidroterapi Ünitesinde Beden Eğitimi Öğretmeni Sibel Yeniay öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmada, su içinde ve karada yapılan benzer spor aktivitelerin çocukların hareket fonksiyonları, kas gücü, spastisite ve dayanıklılık becerilerine olan etkilerini incelendi. Bağımsız yürüyebilen 40 Cerebral Palsy tanılı çocuğun dahil edildiği çalışmada, bireylere 12 haftalık standart spor programı oluşturuldu. Çocuklar iki gruba bölünerek bir gruba su içinde, diğer gruba karada benzer spor aktiviteleri yaptırıldı.

Çalışma sonunda hem kara hem de su grubunda hareket, kas gücü, dayanıklılık ve spastisite skorlarında iyileşme göründü. Su içi grubunda kalça yana açma ve dizi dikleştiren kaslarda kuvvet artışı istatistiksel olarak anlamlı bulundu.

BEBEKLERE BÜTÜNCÜL ERKEN MÜDAHALE DESTEĞİ VERİLİYOR

Kongrede paylaşılan üçüncü çalışma “Kutup Yıldızları” isimli sosyal sorumluluk projesinde bir yıl sonunda elde edilen takip sonuçlarının derlenmesini kapsamaktadır. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’na bağlı Aile Danışma Merkezi’nde bütüncül erken müdahale desteği ile takip edilen Cerebral Palsy tanılı bebeklerin hareket, zihinsel ve dil becerilerinin takip sonuçları yayınlanmıştır.

Çalışma kapsamında Cerebral Palsy için yüksek riskli 27 bebek ve ebeveynleribir yıl boyunca haftada bir veya iki kere çocuk nörolojisi, fizyoterapi, çocuk gelişim uzmanı ve psikolog desteği almıştır. Merkezde uygulanan Erken Müdahale Modeli ile takip edilen Cerebral Palsy’li çocukların bir yıllık gelişim çizgileri belirlenmiştir.

Paylaşılan çalışmalar “Developmental Medicine and Child Nerulogy” dergisinin özel sayısında da yayınlanacak.

Cerebral Palsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), Türkiye’de Cerebral Palsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunur. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35 dönüm alan üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunan Vakfı, kurulduğu günden bugüne 30 binden fazla çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren Vakıf, konu hakkında bilinirliği artırmak ve çocuklara daha çok destek sağlayabilmek için 2018 yılı Eylül ayından itibaren “Cerebral Palsy Türkiye” markasıyla yoluna devam etmektedir.

Cerebral Palsy ve Vakıf Hakkında Detaylı Bilgi İçin : www.tscv.org.tr