Ücretsiz Gelişim Takip Programı Hizmeti Başladı

Vakfımızın rehabilitasyon merkezilerinde özel komisyon tarafından “Gelişim Takibi Programı” hizmeti ücretsiz olarak sunulmaya başlandı. Bu programda, alanında uzman özel eğitimci, fizyoterapist ve psikolog ile Cerebral Palsy engeli ile yaşayan çocuklarımız için yıllık planlama yapılıyor.

Cerebral Palsy’li bebek, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici ve rehberlik edici hizmetleri sunan Vakfımızda, bünyesindeki Hıfzı Özcan ve Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitimci, psikolog ve fizyoterapistin birlikte yer aldığı bir süreçle “Gelişim Takip Programı” uygulanmaya başlandı.

“POTANSİYELİN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKMASI HEDEFLENİYOR”

Hıfzı Özcan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Psikolojik Rehberlik Danışmanlık Uzmanı Ferda Pınar Yüksel, “Cerebral Palsy Türkiye olarak disiplinlerarası bütüncül yaklaşımımız ve rehabilitasyondaki 30 yıllık tecrübemiz ile “Gelişim Takibi Programı’nı hazırlarken ilk olarak çocuklarımıza ilgili testler uygulanıyor. Çocuklarımızın ne seviyede olduğunu gösteren bir “gelişim profili” çıkarıyoruz. Eğitimci, psikolog ve fizyoterapistin birlikte yer aldığı komisyonun yaptığı değerlendirmeler sonucunda çocuğumuzun ihtiyacına yönelik gelişimsel program hazırlanıyor. Öğrencimizin ince motor, kaba motor, dil gelişimi, bilişsel ve duygusal gelişimi ile birlikte öz bakım becerilerinin gelişimini bu program ile bir yıl boyunca takip ederek süreçte desteklenmesi gereken durumlara müdahale ediyoruz ve destek veriyoruz” dedi.

DİSİPİNLERARASI “BÜTÜNCÜL” DEĞERLENDİRME ÖNEMLİ

Bütüncül değerlendirme ile çocuklarımızın temel beceriler yönünden akranları ile karşılaştırıp gelişiminin hangi seviyede olduğunun daha hızlı tespit edilebildiğine dikkat çeken Psikolojik Rehberlik Danışmanlık Uzmanı Ferda Pınar Yüksel, “Cerebral Palsy Türkiye olarak öz güvenin ortaya çıkartılması ve desteklenmesi amaçlanan bu programla gelişim sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar da önceden tespit edilebiliyor. Böylelikle çocuklarımızın var olan potansiyelin en üst seviyeye çıkarılmasını hedefleniyoruz. Gelişim Takip Programı sürecinde aile içi ebeveynlik ve iletişim becerilerinin de geliştirilmesi amacıyla gelişimi grafiksel olarak raporlayıp aile ile de paylaşılıyoruz. Merkezimizde, aileyi de psikolojik açıdan destekleyerek, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik programları uyguluyoruz. Bu süreci de Cerebral Palsy Türkiye olarak takip ediyoruz, Cerebral Palsy’li çocuklarımızın aileleri ile birlikte, gelecek günlere hazırlıyoruz.”diye konuştu.

Belli aralıklarla yapılan bütüncül değerlendirmelerle Cerebtal Palsy’li çocuklarımızın sosyal, duygusal ve gelişimsel problemlerinin erkenden tespit edilebildiğini belirten Yüksel, “Cerebral Palsy’de fiziksel engele görme-işitmeyle ilgili sorunlar, epilepsi, davranış sorunları ve zihinsel engellilik de eşlik edebiliyor. Fizyoterapistlerin yanı sıra özel eğitimcilerin, psikologların, işitme terapistlerinin, konuşma uzmanlarının, sosyal çalışmacıların bir arada çalışması gerektiği bir konudan bahsediyoruz. Bu nedenle ailelerin tüm hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir çatı altında bulabilmesi, onlar için çok büyük fayda sağlıyor. Cerebral Palsy Türkiye bünyesindeki Özel Hıfzı Özcan ve Özel Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’mizde eğitim alan yaklaşık 330 çocuğumuz bu hizmetten yararlanıyor” dedi.