Cerrahi Müdahale Sonrası Fizyoterapi!

Cerebral Palsy’li çocukların, ameliyat öncesi ve sonrasında aile, ortopedist ve fizyoterapistin iletişim halinde olması, ilerleyen dönemlerde sağlıklı adımlar atabilmeleri adına büyük önem taşıyor.

Cerebral Palsy’de ameliyat sonrası uygulamalar ameliyatın bölgesine, büyüklüğüne ve tekniğine göre değişiklikler gösterebiliyor. Ameliyat olan Cerebral Palsy’li çocuğun ayağa kalkması ve ameliyatlı bölgeye ne kadar yük verilmesi gerektiği doktoru tarafından belirleniyor. Özellikle yumuşak doku ameliyatlarından sonra Cerebral Palsy’li çocuk, alçı veya ortez ile ilk gün ayağa kaldırılabiliyor.

“AMELİYAT ÖNCESİNDE VE SONRASINDA YOĞUN FİZYOTERAPİ ÖNEMLİ”

Cerebral Palsy Türkiye - Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fizyoterapist Turgay Arık “Ameliyat öncesinde ilgili ameliyat bölgesi ve çevresindeki kaslar yoğun fizyoterapi ile güçlendirilerek, ameliyat sonrası operasyon bölgesinde oluşacak kas kuvveti kayıpları en az düzeye indiriliyor. Buna bağlı olarak cerrahi öncesi, ilgili bölgeye özel yoğun fizyoterapiuygulamaları büyük önem kazanıyor.” dedi.

“CERRAHİ SONRASI FİZYOTERAPİNİN ÖNEMİ”

Cerebral Palsy’li çocuklar, diğer çocuklara göre daha fazla ilgi ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Özellikle cerrahi operasyon öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi ve uygulanması gereken birçok konu önem kazanıyor. Bunun için Cerebral Palsy’li çocuklarda ameliyat sonrası ilk gün fizyoterapiye başlanması gerekiyor.

 • Ameliyat sonrası çocukta görülebilecek hareket korkusunun önüne geçilmesi,
 • Kas gücünün korunması ve artırılması,
 • Kas ve eklem fonksiyonlarının kaybolmaması ve optimal seviyede tutulması,
 • Kas dengesinin sağlanması,
 • Limitasyonların oluşmaması veya tekrarlanmaması,
 • Cerrahi sonrası iyileşme sürecinin hızlanması
 • Çocuğun yeni duruma uyum sağlaması,
 • Fonksiyonları eski yaptıklarından farklı olarak doğru şekilde öğrenmeleri spastisite kontrolünün sağlanması açısından cerrahi sonrası fizyoterapi büyük önem taşıyor.

“CERRAHİ İŞLEM SONRASI FİZYOTERAPİDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?”

Cerebral Palsy’li çocuklarda cerrahi sonrası fizyoterapi uygulamalarında ağrı, ödem ve enfeksiyon en önemli konulardır. Buna bağlı olarak, yumuşak doku ameliyatlarında 3 hafta, kemik operasyonlarında 6 hafta ameliyat bölgesi korunarak fizyoterapi yapılıyor.

Yapılan ameliyatın tekniğine göre operasyon sonrası fizyoterapi uygulaması değişmektedir. Bu nedenle fizyoterapist ve ortopedist süreçte iletişimde olmalı ve birlikte karar vermelidir ki sonradan oluşabilecek problemlerin önüne geçilebilsin.

“AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR”

 • Ameliyat epikrizinizi fizyoterapistiniz ile paylaşın,
 • Ortopedistiniz ve fizyoterapistinizin operasyon öncesi ve sonrasında iletişimde olmalarını sağlayın,
 • Ameliyat bölgesi genellikle alçıya alınır. Alçılı bölgenin cilt renginde herhangi bir değişiklik gördüğünüz taktirde fizyoterapist veya ortopedistinizle iletişime geçin,
 • Ağrı, ödem ve enfeksiyon ameliyat sonrası en sık karşılaşılan istenmeyen durumlardır. Bu durumlardan korunmak için fizyoterapistinizin önerdiği uygun zorlukta aktiviteleri yapın,
 • Ameliyat sonrası egzersizlerin yoğunluğunu ve zamanlamasını fizyoterapistiniz ve ortopedistinizin birlikte belirlemesini sağlayın,
 • Ortopedistiniz ve fizyoterapistinizin önerileri doğrultusunda ortezlerin düzenli kullanımı önemlidir, önerilen şekilde kullanmaya dikkat edin,
 • Evinizin düzenlemesini ve verilen hareketlerin düzenli olarak yapılmasını fizyoterapistinizin önerileri doğrultusunda yapın.

“FİZYOTERAPİ UYGULAMALARI ÇOCUKLARIN HAREKET BECERİLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR”

Fizyoterapi uygulamalarının çocukların hareket becerilerini kolaylaştırmak üzere yapılandırılmış terapi odalarında gerçekleştiğini belirten Cerebral Palsy Türkiye-Metin Sabancı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Fizyoterapist Turgay Arık “Öncelikle terapi hedefleri aile, çocuk, fizyoterapist ve çocuğu takip eden hekimler ile birlikte belirleniyor. Kurumumuzda haftanın belirli günleri ortopedi, nöroloji, fizik tedavi, çocuk psikiyatristi konsültasyonları, fizyoterapist ve uzman hekimler çocukları birlikte değerlendiriyor. Fizyoterapist ve uzman hekimlerin yüz yüze etkili iletişimleri hem ameliyat öncesi doğru karar verilmesinde hem de ameliyat sonrası fizyoterapi programının oluşturulmasında hedefe yönelik ve doğru adımların atılmasını sağlıyor. Bunların dışında, Cerebral Palsy tanılı çocuklarda spastisite kontrolü, beceri öğrenimi ve kas kuvvetlendirme konularında kurumumuzda ileri araştırmalar yapılarak, fizyoterapi, hidroterapi, teknoloji destekli sanal gerçeklik uygulaması, yürüyüş robotu, duyu bütünleme, bantlama hizmetleri alanında uzman kadromuz tarafından bütüncül olarak veriliyor.