Bireysel Özel Eğitim

Özel eğitime gereksinim duyan kişilerin, tanı ve ihtiyaçlarına uygun hazırlanmış programlar dahilinde verilen eğitimde, bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak dil ve konuşma, zihinsel, işitsel, görsel, ince motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bireysel eğitimin ana hedefi, özel gereksinimli çocuk ve erişkinlerin hayatlarını bağımsız devam ettirmelerine rehberlik etmektir.

Merkezde özel eğitim uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı, okul öncesi öğretmeni, özel eğitim sınıf öğretmeni ile multidisipliner bir bakış açısı oluşturularak bireysel farklılıklara ve tanılara uygun özel programlar hazırlanmaktadır. Eğitim programları kapsamında PECS, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Portage, ETEÇOM ve OÇİDEP kullanılmaktadır.