Hizmet Alım İhalesi Duyurusu

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı 2019 Fizibilite Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İstanbul’da yürütülecek Ulusal Erken Müdahale Uygulamaları Geliştirme (Kalite) Merkezi Ticari, Ekonomik, Finansal ve Sosyal Etki Fizibilitesi Projesi için bir danışmanlık hizmeti alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır. 

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Metin Sabancı Merkezi, Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cad. No:8, 34750, Küçükbakkalköy, Ataşehir, İstanbul adresinden veya aşağıda bulunan link üzerinden temin edilebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların sözleşme makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz, imza karşılığı alması zorunludur. İhaleye teklif verecek firmalardan geçici teminat alınacaktır. 

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 26.12.2019 ve saat 13:00 

Teklifler, 26.12.2019 tarihinde, saat 14.00 ve Metin Sabancı Merkezi, Prof. Dr. Hıfzı Özcan Cad. No:8, 34750, Küçükbakkalköy, Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyasını indirmek için tıklayınız.