Paylaş          

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon


Merkez Hakkında

2007 yılından bugüne Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri veriyoruz. Dünyadaki yenilikleri, güncel tedavileri takip ediyor, uzmanlarımızın bu doğrultuda eğitimler almasını sağlıyor ve bu hizmetleri Merkezimize getiriyoruz. Merkezimin en önemli amacı başta Cerebral Palsy durumu ile yaşayan çocuklarımız olmak üzere özel gereksinimli bireylerin ihtiyaç duydukları özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden eksiksiz olarak faydalanmalarıdır.

Merkezimizde, özel gereksinimli bireylere, RAM raporu karşılığında kontenjanla sınırlı olmak hizmet verilmek beraber tüm hizmetlerden özel olarak da faydalanabilirsiniz.

Hizmetler

Bireysel Eğitim 

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerin; dil ve konuşma, zihinsel, işitsel, görsel, ince motor ve duygusal becerilerinin geliştirilmesi amacıyla verilmektedir.

 

Özel eğitim uzmanı, çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı, psikolojik danışman, sınıf öğretmeni ile interdisipliner bir bakış açısı ile, her çocuğun kendine özgü olduğunun da bilincinde olarak çocuğun öğrenme stiline, kişilik özelliklerine uygun farklı programlar kullanılmaktadır. Merkezimizde PECS, Sensorik Entegrasyon, Küçük Adımlar Erken Eğitim Programı, Portage, ETEÇOM, OÇİDEP eğitim programları kullanılmaktadır.

Grup Eğitimi 

Grup eğitimi ile çocuğun kendisi ve çevresi ile iletişim kurabilmesini, özgüven duygusunun gelişmesini, yaşıtlarıyla bir arada olmasını, paylaşmasını, sıra almasını, hedeflenen amaca grupla birlikte ulaşmasını, grup oyunlarına katılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

 

Grup eğitimi, grupta oluşan veya oluşabilecek problemli davranışı yok edebilmek için, çocukların performansları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bireysel eğitim planlarındaki hedeflere uygun olarak planlanmaktadır.

 

Rehabilitasyon Merkezimizde uygulanan Grup Eğitimleri ile bilişsel gelişimi birbirleriyle uyumlu 3-4 yaş, 4-6 yaş, 6-7 yaş, 7-9 yaş, 9-12 yaş ve 12-16 yaş arası çocukların bir arada uyum içerisinde grup etkinliklerine katılımı amaçlanmaktadır. Gruplar 4-8 kişiliktir.

 

Okul Öncesi Eğitim Programı: Çocuğu okul olgunluğuna hazırlamak amacıyla yapılan çocuğun ihtiyaç duyduğu tüm gelişim alanlarında desteklendiği eğitim programıdır. Belirlenen hedefleri gerçekleştiren öğrencilerimizin okullara kaynaştırılması hedeflenmektedir.

 

İlk Okul Programı: Bilişsel anlamda akademik becerileri öğrenmeye hazır olan çocuklarımız için oluşturulmuş ve 5–8 kişilik gruplar halinde planlanmış eğitim programımızdır. Çalışmalarımızda çocukların ihtiyaçları dahilinde oluşturulan programlar takip edilmektedir.

 

Uygulama Programı: Okul programı dışındaki çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm olmak üzere oluşturulan programlar takip edilmektedir. Ailelerde belli aralıklar ile sürecin içine dahil edilmektedir.

 

Uygulama Programı dahilinde:

 

  • Öz bakım çalışmaları,
  • Günlük ve toplumsal yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
  • Müzik ve oyun etkinlikleri,
  • Sosyal çalışmalar (iç ve dış mekan gezileri, çizgi film, doğum günü kutlamaları vb.) yürütülmektedir.

Fizyoterapi 

Fizyoterapi hizmeti; doğum öncesi, sırası veya sonrasında meydana gelen, hareket yetersizliğine yol açan ve yaşamı zorlaştıran faktörlerin iyileştirilmesi amacıyla uygulanır. Bu kapsamda, bilimsel kanıtlara dayalı değerlendirme ve tedavi programları fizyoterapistler tarafından yürütülmektedir.

Fizyoterapi ünitemizde duyu ve hareket eksikliğine sebep olan ve yaşam kalitesini düşüren problemlere yönelik, bilimsel kanıta dayalı değerlendirmeler yapılmaktadır. Değerlendirmeler sonucunda çocuğa özel fizyoterapi programları, fizyoterapistler tarafından hazırlanarak uygulanmaktadır. Merkezimizde Nörogelişimsel Tedavi Tekniği (NDT-Bobath), Duyu Bütünleme Terapisi, Osteopati, Manuel Terapi ve Bantlama Teknikleri fizyoterapistler tarafından bireysel olarak uygulanmaktadır. Kullanılacak yardımcı araç ve gereçlere (Ortez, oturma düzenekleri, walker, ayakta durma sehpası vb.) yönelik planlamalar yapılmaktadır. Yardımcı araç ve gereçlerin kullanımı ve çocuğa adaptasyonu konusunda ailelere eğitim verilmektedir. Ortopedik ameliyat olmuş çocukların, ameliyat öncesi ve sonrası dönemde değerlendirme, takip ve fizyoterapi programları fizyoterapistlerimiz tarafından yürütülmektedir.

Hidroterapi 

Hidroterapi, suyun sağladığı avantajları kullanarak başta kas iskelet sistemi, sinir sistemi, kardiovasküler sistem ve solunum sistemi Hastalıklarında kısıtlılık-özürlülük oluşturan durumların spesifik su için egzersizlerle rehabilite edilmesini amaçlayan bir terapi tekniğidir. Hidroterapi hizmetimizden başta Cerebral Palsy olmak üzere; kas ve iskelet sisteminde hareket kaybına sebep olan hastalığa sahip çocuk ve gençler, Down sendromu, yaygın gelişimsel bozukluk, denge ve koordinasyon problemine sebep olan hastalıklara sahip çocuk ve gençler yararlanabilir. Hidroterapi havuzumuzda Watsu terapisi, cerrahi öncesi ve sonrası gevşeme ve kuvvetlendirme egzersizleri, su içinde denge ve koordinasyon çalışmaları ve yüzme öğretimi aktiviteleri uzman personellerimiz eşliğinde birebir uygulanmaktadır.

Hidroterapinin faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir :

·         Stressiz ve tersiz bir eğitim yapılmasına olanak sağlar.

·         Eklemler ve kaslar üzerine binen yükü azaltır.

·         Eklem, bağ ve tendonların korunmasına yardımcı olur

·         Ağrı kontrolüne yardımcı olur.

·         Ortopedik cerrahi sonucu ortaya çıkan problemin giderilmesine yardımcı olur.

·         Kas gerilimini azaltır.

·         Vücut enerjisini ve gücünü arttırır.

·         Stres ve gerginliği azaltır.

·         Lenfatik sistemleri uyarıp vücudunuzun toksinlerden temizlenmesini kolaylaştırır.

·         Dolaşımı güçlendirir.

·         Su içinde uygulanacak nefes egzersizleri iie solunun sistemi sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

·         Yaralanmanın ve fazla yüklenme riskinin az olduğu bir ortamda terapi yapma imkanı sağlar.

·         Kifoz (kamburluk) gibi omurgayı etkileyen problemlerin ve boyun ve sırt kaslarının güçlendirilmesinde önemli rolü vardır.

Psikolojik Destek 

Merkezimizde hem ailelere yönelik (aile içi ilişki sorunları, akraba ilişkileri, çevre sorunları, davranışlar, çocuğa yönelik tutum vb) hem de çocuklara yönelik (alt ıslatma, tuvalet becerisi, tırnak yeme, kaygı ve korkular, akran iletişimi, özgüven eksikliği, vb) psikolojik danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Psikolojik destek birimimiz, ailelerin, çocukların büyüme ve gelişim sürecinde yaşayabilecekleri problemlerin üstesinden gelmelerine yardımcı ve yol gösterici olmaktadır. Merkezimizde, çocukların kendi potansiyelleri içinde uyum sağlamalarını artırmak, özgüvenlerini geliştirmek, aile ilişkilerini düzenlemek, aileye rehberlik etmek, çocukların kişilik gelişimlerine olumlu yönde katkı sağlamak, çocuğa sevilmeye değer olduğunu hissettirmek amacıyla hizmet verilir.

Aile ile yapılan görüşmeler sırasında, yaşanan problem tanımlanır. Altta yatan nedenler aile ile işbirliği yapılarak ortaya koyulur. Problemin çözümüne yönelik uygun yaklaşımlar kullanılarak, problem yaratan düşünce ve davranışlar pozitif düşünce ve davranışlara dönüştürülmeye çalışılır. Bu görüşmeler aile bireylerinden herhangi biri ile yapılabileceği gibi anne baba çocuğun katılımı ile grup halinde de yapılabilir.

 

HIZLI ULAŞ